فرایند پذیرش مقالات

 

فصلنامه دانش انتظامی ایلام از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و همکاران علاقمند به همکاری، دعوت می‌نماید، با توجه به نکات زیر مقالات خود را به این نشریه ارسال نمایند:

-      مقالات همسو با اهداف فصلنامه، در حوزه‌ی پلیسی و مسائل مرتبط با فرماندهی انتظامی استان ایلام باشد.

-      مقاله پیش‌تر در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.

-      محتوای مقاله می‌تواند پژوهشی، تألیفی یا ترجمه باشد. همراه ترجمه مقاله، متن اصلی نیز ارسال شود.

-       حجم مقاله حداقل 15 و حداکثر 20 صفحه پشت و رو A4 با قلم Blotus و فونت 13باشد.

-   ساختار مقاله باید شامل: عنوان، چکیده فارسی، واژگان کلیدی (سه تا پنج واژه)، مقدمه، متن، نتیجه‌گیری، پیشنهاد، پی‌نوشت‌ها، فهرست منابع و چکیده انگلیسی باشد.

-      چکیده فارسی و انگلیسی مقاله 150 تا 200 کلمه و شامل: مسئله و هدف، روش‌شناسی پژوهش، مهم‌ترین یافته‌‌ها، نتایج پژوهش و چکیده یک فونت کوچکتر باشد.

-      عنوان‌های اصلی مقاله چون: مقدمه، مبانی نظری و ... با فونت 13 پر رنگ تنظیم گردد.

-      عنوان جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها با قلم Blotus و فونت 12 پر رنگ باشد. همچنین مطالب و اعداد و ارقام داخل جدول‌ها با قلم Blotus و فونت 12 باشد.

-   فهرست منابع و مآخذ فارسی با قلم Blotus و فونت 12و لاتین با قلم Times New Romanو فونت 11باشد.اسامی نویسندگان با قلم Blotus و فونت 13باشد.

-      مشخصات کامل مؤلف یا مترجم همراه با نشانی پستی و الکترونیکی و شماره تماس وی در پایان مقاله درج شود.

-      پذیرش اولیه مقاله، منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات و پذیرش نهایی و چاپ آن، مشروط به تأیید هیئت تحریریه و داوران است.

-      نام نویسنده/ نویسندگان باید در زیر عنوان مقاله نوشته و رتبه علمی و پست الکترونیکی در پاورقی صفحه اول بیان شود.

-   برای تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‌هایی که در انجام پژوهش یا تهیه مقاله همکاری داشته‌اند، در پاورقی صفحه اول مقاله زیر مشخصات نویسندگان، جمله‌ای با حداقل کلمات نوشته شود.

-      مشخصات کامل نویسندگان یا مترجمان، همراه با نشانی الکترونیکی و شماره تماس در پایان مقاله درج شود.

-      فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا دسته‌بندی و تنظیم شود.

-      الگوی ارجاع‌دهی به سبک APA در متن مقاله شامل: نام‌خانوادگی، سال و صفحه باشد (مثال: حسینی، 1388: 79).

الگوی منبع از کتاب

نام‌خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، شماره چاپ، مترجم (در صورت ترجمه)، مکان انتشار: ناشر.

الگوی منبع از مقاله

نام‌خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحه.

 

توجه:

v      دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات نشانگر نظر نویسندگان محترم آن‌هاست.

v      استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع آن بلامانع است.

v      فصلنامه در رد، قبول، اصلاح و یا ویرایش مقالات آزاد است.