تماس با ما

تماس با نشریه

 

نشانی دفتر نشریه:

ایلام، بلوار شهید بهشتی، ستاد انتظامی استان ایلام- دفتر تحقیقات کاربردی

شماره های تماس: 08421821235-08421821270

دورنگار: 08421821255

صندوق پستی: 337

Email: Ilam.Research@police.ir


CAPTCHA Image