اهداف و چشم انداز

در راستای رویکرد ناجا مبنی بر نهادینه کردن دانش و پژوهش در سازمان پلیس، بالا بردن هر چه بیشتر و بهتر سطح علمی کارکنان و همچنین مشارکت پژوهشگران درون و برون سازمانی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ایلام از سال 1389 اقدام به چاپ و انتشار نشریه دانش انتظامی ایلام به شماره مجوز 109/8866 در حوزه مطالعاتی ویژه «مردم داری، نظم و امنیت» مانند: تعامل پلیس و مردم و ... و عمومی «نظم و امنیت» مانند: سرقت، فضای مجازی و ... نموده است و به یاری پروردگار و همکاری پژوهشگران گرامی تاکنون بدون وقفه انتشار یافته است. شایان ذکر است در تاریخ 1394/03/27 این نشریه موفق به دریافت مجوز شاپا به شماره 5792-2423 گردید.