دوره و شماره: دوره 1398، شماره 31، پاییز 1398 

مقاله علمی ترویجی

1. بررسی نقش علوم جرم یابی در کشف تصادفات ساختگی

صفحه 7-39

غلامرضا چولکی؛ سید تیمور حسینی؛ جلال شیرزاد؛ علی فتاحی


4. سربازی و امنیت اجتماعی

صفحه 88-97

محسن علیزاده؛ صادق صادقی زاده


5. مقایسه هوش هیجانی و هوش معنوی در افرادبهنجار و معتاد شهر ایلام

صفحه 98-111

رحمن کمالوندی؛ فهد کمالوندی؛ رضا زارعی؛ مژده میرابی زاده