مقاله نقش مکتبی پلیس در تراز انقلاب اسلامی با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب :

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 ایلام

2 ایران

چکیده

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در مردم این توقع را به وجود آورده است که باید سازمان‌ها و نهادهای حاکمیت نیز بر اساس آموزه های اسلامی عمل کنند. یکی از این نهادهای مهم حاکمیتی که همه روزه با آحاد مردم سر و کار دارد و مسئولیت امنیت کشور و حفظ جان و مال و ناموس مردم بر عهده آن می باشد نیروی انتظامی است. از یک طرف موفقیت پلیس در انجام وظایف قانونی خود منوط به داشتن ماموران مومن و متدین است و از طرف دیگر در نظام اسلامی توقع مردم از پلیس بیش از سایر نظام ها و حکومت ها می باشد مردم انتظار دارند مأموران پلیس افرادی مومن مکتبی پاکدست و پاک منش بوده و نسبت به دفاع از حقوق آنان حساس و دلسوز باشند
هدف از این مقاله نقش مکتبی پلیس در تراز انقلاب اسلامی با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب است .
این نوع تحقیق بر اساس گزارش کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی تحلیلی.یافته‌های این تحقیق شامل شناسایی شاخصهای به عنوان شاخص های مکتبی پلیس در تراز انقلاب اسلامی می‌باشد که در چندین محور شاخص‌های اعتقادی اخلاق شخصی اخلاق شغلی رفتار با بزه‌دیدگان و مراجعین رفتار با متهمان و مجرمین سازمانی سیاسی و انقلابی اجتماعی خانوادگی دسته بندی و تنظیم شده است

کلیدواژه‌ها