نقش نیروی انتظامی در فضای تمدن سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 ایلام

2 پژوهشگر

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در حالی که چهل ودومین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و در دهه پنجم حیات خود می باشد ، که اگر چه دشمنان مستکبر گمان های باطلی در سر داشتند ، اما دوستانش در سراسر جهان ، امیدوارانه آن را در گذار از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده ، همواره سربلند دیده اند در چنین نقطه عطفی ، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب برای ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی ارئه فرمودند .بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ و به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری منتشر گردید. بیانیه گام دوم می‌تواند تفسیر دقیق از ضرورتهای کنش نیروهای اجتماعی، گروه‌های سیاسی ، نهادهای انقلابی و ساختار بروکراتیک را به وجود آورد .چنین تفسیری می‌تواند در ارتباط با نهادهای اجتماعی و انتظامی همانند ناجا، دارای قالب‌های تبیینی و کارکردی باشد و روش این مقاله توصیفی – تحلیلی است و از روش اسنادی و کتابخانه ای برای جمع آوری استفاده شده است

کلیدواژه‌ها