مدیریت مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 تبریز

2 ایران

چکیده

مدیریت بهینه خدمت وظیفه عمومی با توجه به اینکه بخش وسیعی از جامعه تحت تأثیر آن هستند، می‌تواند تأثیرات مثبتی در سطح فردی و کلان به همراه داشته باشد. یکی از جنبه‌هایی که بر بهره‌وری خدمت وظیفه عمومی تأثیرگذار است، مدیریت عرصه‌ها و کارکردهای مختلف خدمت سربازی است. در سال‌های اخیر، نسبت کارکنان وظیفه دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، نسبت به کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر، در حال افزایش بوده است. از سوی دیگر، توجه به این موضوع ضروری است که خدمت سربازی علاوه بر ایجاد آمادگی‌های دفاعی و رزمی در جوانان می‌تواند زمینه‌های اثربخشی بیشتر را از طریق توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌های فردی تقویت کند. به‌گونه‌ای که در دوران صلح، سربازان می‌توانند در راستای پیشرفت و آبادانی کشور و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نقش به سزایی را ایفا نمایند. در همین راستا، قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به‌منظور ارتقا جذابیت، نشاط و مهارت‌آموزی منتهی به اثربخشی بیشتر خدمت و نیز آمادگی برای ورود به بازار کار و اشتغال سربازان، تشکیل گردیده است. هدف این پژوهش بررسی مدیریت مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه که به‌صورت توصیفی انجام‌شده است.

کلیدواژه‌ها