بررسی حقوقی سرقت در فضای مجازی با تکیه بر قوانین موضوعه و پیشگیری از آن

نویسنده

چکیده

به موازات افزایش تعداد کاربران اینترنت، تجارت الکترونیکی نیز در حال افزایش است . در همین راستا، شاهد افزایش خاصی در میزان جرائم سایبری نیز بوده ایم . جرم سایبری؛ یک جرم سنتی است که با استفاده از رایانه، بیش از حد دگرگون و تغییر یافته به گونه ای که ماموران اجرای قانون برای بررسی این جرم نیاز به درک و شناخت اساسی از رایانه ها دارند. گروهی از دانشمندان معتقدند سایر دستگاه های فناوری اطلاعات از جمله موبایل و برخی دستگاه های الکترونیکی نیز در جرایم سایبری دخیل هستند. هدف تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شد، بررسی ماهیت فضای سایبر و جرایم مرتبط با آن از جمله سرقت بود که با ورود به حیطه ی جرم شناسی، پس از بررسی انواع این طیف از جرایم، تدابیر پیشگیرانه در این راستا با تکیه بر ویژگیِ غیرکیفری بودن در قالب دو نوع پیشگیریِ اجتماعی و وضعی بیان گردید. تربیت نیروهای متخصص و مجهز به آخرین فناوری های روز که مسأله ای مرتبط با پلیس و جامعه می باشد و نیز شناخت نسبی از ماهیت این فضا و مسایل مربوط به این نوع از جرایم توسط مقامات قضایی، از نکاتی مهمی است که در این بحث می‌تواند مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها